Portfolio > into the garden-dark

Apis mellifera
Apis mellifera
charcoal
6"x8"
2012